Kanał Wyżej
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – zmianie sposobu użytkowania części obiektu szkoły przy ul. Przepiórki 16/18

Treść
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na zmianie sposobu użytkowania części obiektu (powierzchnia nieużytkowa – strych) na pomieszczenie dydaktyczne na działach nr ew. 205/4, 205/5, i 205/6 z obrębu 2-08-19, położonych w przy ul. Przepiórki 16/18 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Ze względu na wprowadzony stan epidemii, ewentualne udostępnienie akt (w ograniczonym zakresie), może nastąpić wyłącznie po telefonicznym bądź mailowym kontakcie:
- prowadzący sprawę - Stanisław Kalabiński tel.: (22) 44 34 390, skalabinski@um.warszawa.pl
- sekretariat Wydziału - tel.: (22) 44 34 376, wlochy.wab@um.warszawa.pl
Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 
nr spr. UD-XVI-WAB-RU.6733.22.2020.SKAData ogłoszenia
2020-07-30

Data wprowadzenia:  30-07-2020

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Włochy]

Wersja standardowa