Kanał Wyżej
Komórki organizacyjne Biura Edukacji

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Edukacji są:
Wydział Kadr Oświatowych i Spraw Organizacyjnych - BE-WKO;
Wydział Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - BE-WKSP;
Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych – BE-WPSP;
Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego – BE-WSKU;
Wydział Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich - BE-WDN;
Wydział Edukacji Pozaszkolnej - BE-WEP;
Wydział Finansów Oświaty - BE-WFO;
Wydział Informacji Oświatowej - BE-WIO;
Wydział Infrastruktury Oświaty - BE-WI;
Wydział Oświaty Niepublicznej - BE-WON;
Zespół Informatyzacji Oświaty - BE-ZIO;
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Jakości Zarządzania Oświatą - BE-ZJ;
Samodzielne Jednosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego - BE-ZP.
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Kadr Oświatowych i Spraw Organizacyjnych (BE-WKO)
Wydział Informacji Oświatowej (BE-WIO)
Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych (BE-WPSP)
Wydział Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (BE-WKSP)
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Jakości Zarządzania Oświatą (BE-ZJ)
Wydział Edukacji Pozaszkolnej (BE-WEP)
Wydział Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich (BE-WDN)
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (BE-ZP)
Wydział Finansów Oświaty (BE-WFO)
Wydział Infrastruktury Oświaty (BE-WI)
Wydział Oświaty Niepublicznej (BE-WON)
Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego (BE-WSKU)
Zespół Informatyzacji Oświaty (BE-ZIO)
Dokumenty
Komórki organizacyjne Biura Edukacji
Wydział Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich – (BE-WDN)
Wydział Przedszkoli, Szkół Publicznych i Kształcenia Ustawicznego - (BE-WSP)

Wersja standardowa