BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Włochy > Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej w przejściu poprzecznym przez al. Krakowską w rejonie ul. Krakowiaków

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 250 w przejściu poprzecznym przez al. Krakowską, spinającą projektowaną (wg oddzielnego opracowania) magistralę wodociągową DN 400 w rejonie ul. Krakowiaków na działach nr ew. 2, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6 z obrębu 2-06-02, 43/34, 138/4, 138/5 z obrębu 2-05-07, 40/31, 40/29, 80/8 z obrębu 2-05-06 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii, ewentualne udostępnienie akt (w ograniczonym zakresie), może nastąpić wyłącznie po telefonicznym bądź mailowym kontakcie:

- prowadzący sprawę - Stanisław Kalabiński tel.: (22) 44 34 390, skalabinski@um.warszawa.pl

- sekretariat Wydziału - tel.: (22) 44 34 376, wlochy.wab@um.warszawa.pl

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 

nr spr. UD-XVI-WAB-RU.6733.24.2020.SKA
Załączniki:
Data ogłoszenia:
31-07-2020
Data wprowadzenia:  31-07-2020
 
 
Wprowadził Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 31-07-2020
Aktualizujący Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 31-07-2020
Zatwierdzający Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 31-07-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-07-2020
Liczba odwiedzin: 581
Rejestr zmian