Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje

Dostawa energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 191 im. J. I. Kraszewskiego przy ul. Bokserskiej 30 i budynku przy ul. Gruszczyńskiego 12 w Warszawie w okresie 01.01.2018 r. - 31.10.2018 r.
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Informacja o złożonych ofertach.pdf   Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf   Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017

1


Wersja standardowa